Lyrics

Marshmello & Nancy Ajram – Sah Sah Lyrics

Marshmello & Nancy Ajram - Sah Sah Full Lyrics


Marshmello & Nancy Ajram - Sah Sah Full Lyrics
Marshmello & Nancy Ajram – Sah Sah Lyrics

Marshmello & Nancy Ajram – Sah Sah Lyrics below:

[Chorus]
Sah Sah
Sah Sah
Sah Sah
Sah Sah
Wa’af kolel aadin
Or’os or’os
Or’os or’os
Wekhtar tor’os maa meen
Dallaa Dallaa
Dallaa Dallaa
Dallaa Kollel helween
Dallaa Kollel helween

DOWNLOAD SONG

[Verse 1]
Shaklaha sahra sabbahi
Wel kolli hayefdal sahi
We ma nesharshilla maannas
Ennas el ghalyeen
We niish agmal sahraya
Bessohba i helwa kfaya
We nsib elsahra i helwa di
We nrouh aala fen
Shaklaha sahra sabbahi
Wel kolli hayefdal sahi
We ma nesharshilla maannas
Ennas el ghalyeen
We niish agmal sahraya
Bessohba i helwa kfaya
We nsib elsahra i helwa di
We nrouh aala fen

[Chorus]
Sah sah
Sah sah
Sah Sah
Sah Sah
Wa’af kolel aadin
Or’os or’os
Or’os or’os
Wekhtar tor’os maa meen
Dallaa Dallaa
Dallaa Dallaa
Dallaa Kollel helween
Ah Kollel helween

Sah Sah

Sah Sah
Or’os or’os
Sah Sah
Sah Sah
Or’os or’os

[Verse 2]
Sibak mel hozn ya seedee
Wenta tfarfesh aala eedee
Ehna elli ma yefrahshi elleila maana
La’ ma nhebboosh
Ehna nnas essahran
We ma feesh wala haga warana
Welli byetkallem gad
Da mosh ma’to
Ma bnesmaa loosh

[Chorus]
Sah Sah
Sah Sah
Sah Sah
Sah Sah
Wa’af kolel aadin
Or’os or’os
Or’os or’os
Wekhtar tor’os maa meen
Dallaa Dallaa
Dallaa Dallaa
Dallaa Kollel helween

[Bridge]
Kollel helween
Shaklaha sahra sabbahi
Wel kolli hayefdal sahi
We ma nesharshilla maannas
Ennas el ghalyeen

[Verse 3]
We niish agmal sahraya
Bessohba i helwa kfaya
We nsib elsahra i helwa di
We nrouh aala fen

[Outro]
Sah Sah
Sah Sah
Sah Sah
Sah Sah
Or’os or’os
Sah Sah
Sah Sah
Or’os or’os

Leave a Comment


Related Posts

 


No one has commented yet. Be the first!
Leave a Reply